Svenska

Konvertera GeoJSON till SVG i C#

GeoJSON-filer innehåller geometrin för en funktion som är en uppsättning vektorkoordinater. Medan SVG-filerna innehåller visuell information. Ibland kan du behöva rendera en GeoJSON-fil till SVG Scalable Vector Graphics-bilder. Efter sådana krav täcker den här artikeln hur man konverterar en GeoJSON-fil till SVG-format programmatiskt i C#.
december 2, 2022 · 2 min · Farhan Raza