Svenska

Skapa och läs OMR-ark med streckkod i C#

Lär dig hur du skapar och läser ett OMR-ark med en streckkod i C# med Aspose.OMR för .NET API. Detta omfattande och lättanvända API ger en mängd olika funktioner och alternativ, vilket gör det till en kraftfull och mångsidig lösning för ett brett utbud av OMR-applikationer.
september 25, 2023 · 4 min · Muzammil Khan

Extrahera data från bild i Java

Optisk märkesigenkänning (OMR) är en elektronisk process som gör det möjligt att läsa och fånga data markerade av personer på ett test eller en undersökning, bestående av bubblor eller kvadratiska ingångar. Du kan enkelt utföra OMR-operationer på de skannade bilderna av sådana undersökningsformulär, frågeformulär eller testblad och läsa användarinmatningarna programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OMR och extraherar data från en bild i Java.
september 16, 2022 · 6 min · Muzammil Khan