Svenska

Konvertera bilder till PDF-format med C++

PDF är ett populärt format som många organisationer använder för att dela dokument över internet. Du kan hamna i situationer där du behöver skapa en PDF-fil från bilder av skannade dokument eller fakturor. Mot bakgrund av detta kommer den här artikeln att lära dig hur du konverterar bilder till PDF-format med C++.
juni 24, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad