Svenska

Konvertera bild till text med stavningskorrigering i Java

Känn igen och extrahera text från bilder, kör stavningskontrollen och autokorrigera stavfel i den hämtade texten programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OCR på bilder och autokorrigerar stavfel med Java.
september 1, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Konvertera bild till text med Java OCR API

Tekniken Optical Character Recognition(OCR) har gjort det möjligt att känna igen och läsa texten i de skannade dokumenten och bilderna. OCR låter dig konvertera skrivskyddad text till en redigerbar form. Den konverterade texten kan vidarebearbetas för operationer som textanalys. I den här artikeln ska jag visa dig hur du utför OCR på bilder (PNG, JPG, BMP och GIF) och konverterar bilder till text använder Java OCR API - Aspose.OCR for Java.
juli 28, 2020 · 3 min · Usman Aziz