Svenska

Konvertera bild till Word-dokument (DOCX) med OCR med C++

Bilder och skannade dokument kan innehålla textinformation som du kan behöva bearbeta ytterligare. Du kanske har tagit bilder av textdokument med din smartphone som du vill konvertera till redigerbara dokument. För detta kan det visa sig vara användbart att utföra OCR på bilderna. Med OCR kan du konvertera bilder till sökbara och redigerbara Word-dokument. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du konverterar bilder till Word-dokument med C++.
juni 16, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad