Svenska

Konvertera bild till DOC i C#

MS Word har funnits i branschen i många år som tillhandahåller en massa funktioner för att skapa rika textdokument. Förutom textformatering kan du använda olika grafiska objekt och bilder i DOC-dokumenten. I vissa fall får du ett parti bilder som du behöver konvertera till ett DOC-dokument. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar bild till DOC i C# .NET.
juli 25, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Konvertera JPG till DOC i C# .NET

JPG är ett av de vanligaste bildformaten. JPG-format stöder förlustkomprimering som minskar filstorleken på bilderna. Det kan vara fallet när du behöver importera en JPG-bild till Word DOC från dina .NET-applikationer. Du kan också få ett parti JPG-bilder som du behöver konvertera till ett DOC-dokument. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar JPG-bilder till DOC i C# .NET.
juli 25, 2022 · 2 min · Usman Aziz