Svenska

Skapa anpassat TeX-format (LaTeX) och typuppsättning till PDF, XPS i Java

Många böcker och tidskrifter relaterade till datavetenskap, matematik och teknik publiceras med TeX. Du kan skapa ett anpassat TeX-format (LaTeX) och sätta det i olika format som XPS, PDF eller bild. Custom TeX är till hjälp när du behöver designa många dokument på ett enhetligt sätt.
april 21, 2021 · 4 min · Farhan Raza