Svenska

Konvertera MA till USDZ i Java

MA-filer är animationsprojektfiler som innehåller en scens animering, rendering, ljussättning etc. som ASCII-text. De används allmänt för att skapa animationer eller 3D-scener för videospel och filmer. I vissa fall kan du behöva konvertera en MA-fil till ett USDZ-filformat. Efter sådana scenarier förklarar den här artikeln hur man konverterar en MA-fil till USDZ-format programmatiskt i Java.
september 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza