Svenska

Konvertera MS Project MPP till bilder (PNG, JPEG, BMP, TIFF) i C#

Microsoft Project (MPP-filer används för att spåra, organisera och hantera projekt. Dessa filer innehåller uppgifter, uppdrag och andra projektrelaterade resurser och information. Om du vill dela projektinformation med någon och de inte har MS Project installerat, kan du kan konvertera MPP-filen till bilder som PNG, JPEG, BMP och TIFF och dela dem. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du konverterar Microsoft Project MPP-filer till bilder programmatiskt med C#.
augusti 12, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad