Svenska

Konvertera MS Project MPP till XAML-format med C#

Extensible Application Markup Language (XAML är ett enkelt och deklarativt språk baserat på XML som använder .xaml-formatet för sina filer. I XAML kan du skapa, initiera och ställa in egenskaper för objekt med hierarkiska relationer. Det används främst för att designa grafiska användargränssnitt i Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) och WPF (Windows Presentation Foundation).I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar Microsoft Project MPP-filer till XAML-format med C#.
augusti 31, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad