Svenska

Konvertera CSV till PDF och PDF till CSV med C++

PDF-filer är ett standardformat för utbyte av dokument över internet. Det kan finnas situationer där du behöver bearbeta data i PDF-filen och lägga till den i en databas. För sådana scenarier kan det vara användbart att konvertera PDF-dokumentet till CSV-format. Å andra sidan kan du ha vissa tabelldata i CSV-format som du vill dela på ett skrivskyddat sätt med någon. Du kan uppnå detta genom att konvertera CSV-filerna till PDF-format. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar PDF- och CSV-filer programmatiskt med C++.
mars 29, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad