Svenska

Konvertera PNG-bilder till JPG i C#

Du kan ofta behöva konvertera bilder från ett format till ett annat beroende på olika scenarier. PNG till JPG är bland de ofta utförda bildkonverteringarna, som vanligtvis används för att krympa bildstorleken. För att automatisera denna konvertering från .NET-applikationerna visar den här artikeln hur man konverterar en PNG-bild till JPG programmatiskt i C#.
december 14, 2021 · 3 min · Usman Aziz