Svenska

Konvertera PowerPoint PPT till animerad GIF i Python

I olika fall konverteras PowerPoint-presentationer till andra format som HTML, bilder etc. Det görs vanligtvis för att undvika beroende av MS PowerPoint för att se presentationerna. I enlighet med det visar den här artikeln hur man konverterar en PowerPoint PPT- eller PPTX-presentation till en animerad GIF i Python. Dessutom kommer vi att täcka hur man ställer in ramstorlek, fördröjningen mellan bilder och bildrutor per sekund programmatiskt.
februari 24, 2022 · 3 min · Usman Aziz