Svenska

Konvertera PowerPoint till PDF med C++

Många organisationer använder PowerPoint-presentationer för möten eller andra gruppdiskussionsscenarier. Det kan finnas situationer där du behöver dela samma information med andra. I sådana fall kan du antingen välja PPTX- eller PDF-format. Om filen endast ska användas för presentationer är PPTX-filformatet acceptabelt. Men om filen ska delas i informationssyfte är PDF-formatet ett bättre och användarvänligt alternativ. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar PowerPoint-bilder till PDF-format med C++.
mars 3, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad