Svenska

Konvertera PPT till PDF i Python

PDF är ett populärt och allmänt använt filformat med stöd för flera plattformar. Layouten för PDF-dokument verkar vara densamma i heterogena miljöer. Således blir PDF praktiskt när du behöver dela dina dokument på flera plattformar. PowerPoint till PDF är en av de vanligaste dokumentkonverteringarna idag. För att automatisera denna konvertering kommer vi att visa dig hur du konverterar PPTX- eller PPT-filer till PDF-format i Python. Dessutom kommer vi att visa hur man anpassar PPTX till PDF-konvertering med olika alternativ.
december 28, 2021 · 5 min · Usman Aziz