Svenska

Konvertera XER till PDF i C#

Oracle Primavera P6 är en programvara för projekt-, program- och portföljhantering. Den används för planering, ledning och genomförande av stora ingenjörsprojekt. Den använder XER-filformatet som en proprietär projektfil. XER-filen stöder all information om projekt, resurser och roller som utvecklats med hjälp av Primavera P6. I vissa fall kan vi behöva konvertera Primavera P6-projektet från XER-filen till PDF programmässigt. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man konverterar en Primavera XER-fil till en PDF i C#.
augusti 26, 2022 · 3 min · Muzammil Khan