Svenska

Konvertera FBX till RVM eller vice versa programmatiskt i C#

FBX-filformat introducerades för kompatibilitet av filer mellan olika applikationer för skapande av digitalt innehåll. Dessutom kan du konvertera FBX till RVM såväl som RVM till FBX programmatiskt med C# i dina .NET-applikationer. Denna filformatkonvertering är användbar eftersom RVM-filer stöder flera faktorer, inklusive geometri, texturer, kameror, etiketter, etc. Låt oss läsa ytterligare information om konverteringarna.
mars 13, 2021 · 2 min · Farhan Raza