Svenska

Konvertera FBX till RVM eller RVM till FBX-fil i Java

FBX-filer används vanligtvis för att utbyta information mellan olika 3D-filmanipuleringsapplikationer. I vissa situationer kan du behöva konvertera FBX till RVM eller RVM till FBX-filer. RVM-filer är användbara eftersom de innehåller information om textur, geometri, geometri och etiketter för objekt. Se följande avsnitt för att utforska konverteringsscenarierna.
oktober 19, 2021 · 2 min · Farhan Raza

Konvertera FBX till RVM eller vice versa programmatiskt i C#

FBX-filformat introducerades för kompatibilitet av filer mellan olika applikationer för skapande av digitalt innehåll. Dessutom kan du konvertera FBX till RVM såväl som RVM till FBX programmatiskt med C# i dina .NET-applikationer. Denna filformatkonvertering är användbar eftersom RVM-filer stöder flera faktorer, inklusive geometri, texturer, kameror, etiketter, etc. Låt oss läsa ytterligare information om konverteringarna.
mars 13, 2021 · 2 min · Farhan Raza