Svenska

Skapa skannad PDF till Excel Converter med OCR i Java

Skannade PDF-filer innehåller data i bildformat eftersom de ofta skapas av skannrar. I vissa situationer kan du behöva numerisk information från en skannad PDF-fil. Så du kan utföra OCR-operationer för att skapa en Excel-fil. Den här artikeln tar upp hur man skapar en skannad PDF till Excel-konverterare med OCR-funktion programmatiskt i Java.
december 18, 2021 · 2 min · Farhan Raza