Svenska

Konvertera LaTeX till Word med C#

LaTeX:s TEX är ett populärt format som används för att skriva artiklar, böcker och andra publikationer. Den använder olika taggar för att infoga text, grafik, matematiska ekvationer, symboler etc. i dokumentet. I vissa fall kan du behöva konvertera LaTeX-filen till ett Word-format programmatiskt. I sådana fall beskriver den här artikeln hur man konverterar en LaTeX-fil (.tex) till Word-format med C#.
maj 29, 2021 · 2 min · Usman Aziz