Svenska

Konvertera GeoJson till TopoJson och vice versa med C#

GeoJSON används för att representera geografiska särdrag med icke-rumsliga särdrag. Medan TopoJSON är en förlängning av GeoJSON som använder Topology. Du kan konvertera GeoJSON till TopoJSON såväl som TopoJSON till GeoJSON enligt dina krav.
mars 2, 2021 · 3 min · Farhan Raza