Svenska

Konvertera TXT till JSON i Python

TXT-filer används ofta för att lagra textdata snabbt och enkelt. Men ofta får du data i en TXT-fil och du måste konvertera den till JSON programmatiskt. För att åstadkomma det täcker den här artikeln hur man konverterar en TXT-fil till JSON i Python.
juni 10, 2022 · 2 min · Usman Aziz