Svenska

Konvertera TXT-fil till XML i C#

TXT-filer ger ett bekvämt sätt att snabbt och enkelt anteckna textdata. Å andra sidan används XML-filer ofta för att lagra och transportera data inom eller mellan applikationer. I vissa fall måste du exportera TXT-filens data till XML-format programmatiskt från dina C#-applikationer. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar en TXT-fil till XML i C#.
juli 4, 2022 · 2 min · Usman Aziz