Svenska

Konvertera USDZ till PDF i C#

USDZ-filer blir populära på grund av deras användbarhet i scenarier med förstärkt verklighet. Ett begränsat antal applikationer stöder dock visning eller manipulering av sådana filer. Så du kan behöva konvertera en USDZ-fil till PDF-format i vissa situationer på grund av plattformsoberoende stöd för PDF-filer. I enlighet med sådana scenarier täcker den här artikeln hur man konverterar en USDZ-fil till en PDF-formatfil programmatiskt i C#.
maj 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza