Svenska

Konvertera VSDM till PDF i C#

VSDM-filer har förmågan att köra makron när en fil öppnas, där makron är användardefinierade åtgärder som kan utvecklas för att köra specifika uppgifter. I vissa fall kan du behöva konvertera en VSDM Visio-diagramfil till PDF-format för kompatibilitetssyften. Följaktligen täcker den här artikeln hur man konverterar en VSDM-fil till PDF-format programmatiskt i C#.
juni 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konvertera Visio VSD/VSDX-fil till bild Programmatiskt i C#

Microsoft Visio-ritningar används ofta i organisationer för olika designsyften. Du kan konvertera en Visio Diagram-fil till ett bildformat programmatiskt med C#. Denna konvertering är användbar eftersom bilder kan delas och förhandsgranskas enkelt jämfört med ritningsformaten VSD, VSDX, etc.
juli 2, 2021 · 3 min · Farhan Raza