Svenska

Konvertera VSD eller VSDX till VDX i C#

Visio-ritningar är samlingar av former och ikoner som kan användas för olika ändamål. Till exempel en planlösning eller en ritning av en byggnad. I vissa fall kan du behöva konvertera en Visio-ritning till en VDX-fil. I enlighet med sådana scenarier täcker den här artikeln hur man konverterar VSD- eller VSDX-diagram till en VDX-fil programmatiskt i C#.
februari 25, 2022 · 2 min · Farhan Raza