Svenska

AcroForms vs XFA Forms - Konvertera XFA till AcroForms i PDF

AcroForms vs XFA Forms AcroForms är de ifyllbara formulären som används för att integrera formulärfälten i PDF-dokument. Det var den första formulärtekniken som antogs av Adobe för PDF-dokumenten från och med PDF 1.2-specifikationen. AcroForms tillåter att lägga till formulärfälten som en överlagring för att samla in data från slutanvändarna eller någon som använder dokumentet. Senare antog Adobe de XML-baserade XFA-formulären (XML Forms Architecture) som en del av PDF 1.5-specifikationen efter att ha förvärvat Accelio (en tjänsteleverantör).
mars 31, 2020 · 2 min · Usman Aziz