Svenska

Konvertera XLSX till JSON i C#

JSON är ett populärt format för att utbyta data inom eller mellan applikationerna. De lätta JSON-filerna gör det möjligt för dig att enkelt lagra och bearbeta små eller stora data. Å andra sidan används Excel XLSX-filer ofta för att behålla och dela data. I vissa fall kan du dock behöva konvertera XLSX-data till JSON-format från .NET-applikationer. För att uppnå det tar den här artikeln upp hur man konverterar XLSX till JSON programmatiskt i C#.
juli 21, 2022 · 2 min · Usman Aziz