Svenska

Konvertera XLSX till JSON i Java

XLSX-filer används oerhört mycket för att lagra små eller stora data. Du kan också bearbeta och manipulera data genom att utföra olika operationer. Men i vissa fall måste du omvandla Excel-data till JSON-format, till exempel i webbapplikationer. För att utföra denna konvertering programmatiskt visar den här artikeln hur du konverterar en Excel XLSX-fil till JSON i Java.
juli 28, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Konvertera Excel XLS till JSON i Java

XLS-filer används oerhört för att lagra små eller stora data. Du kan också bearbeta och manipulera data genom att utföra olika operationer. Men i vissa fall måste du omvandla Excel-data till JSON-format, till exempel i webbapplikationer. För att utföra denna konvertering programmatiskt visar den här artikeln hur du konverterar en Excel XLS- eller XLSX-fil till JSON i Java.
juni 15, 2022 · 3 min · Usman Aziz