Svenska

Konvertera XML till MPP eller MPP till XML Programmatiskt med C#

Extensible Markup Language (XML är ett filformat som lagrar information med hjälp av taggar. Det kan användas för att lagra eller överföra data. Det kan finnas situationer där du behöver överföra data som lagras i en MPP-fil till någon applikation som accepterar XML som indata format. Å andra sidan kan du ha projektdata i XML-format som du kanske vill konvertera till MPP-format. I sådana fall kan du interkonvertera MPP- och XML-format enligt dina behov. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du konverterar MPP-filer till XML-format och vice versa programmatiskt med C#.
augusti 25, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad