Svenska

Kopiera eller flytta Excel-kalkylblad i C#

I vissa fall kan du behöva kopiera kalkylblad i en Excel-arbetsbok eller från en arbetsbok till en annan. Å andra sidan krävs det också i olika scenarier att flytta kalkylblad för att ändra sin position i en arbetsbok. För att utföra de ovan nämnda uppgifterna programmatiskt visar den här artikeln hur man kopierar kalkylblad i Excel-arbetsböcker med C#. Dessutom täcker det också hur man ändrar placeringen av ett kalkylblad i en Excel-arbetsbok.
mars 15, 2021 · 4 min · Usman Aziz