Svenska

Skapa 7z (7-Zip) arkiv Programmatiskt med C# .NET

I föregående inlägg har jag diskuterat olika sätt att skapa ZIP-arkiv med C#. Artikeln behandlade också hur man skapar krypterade och lösenordsskyddade ZIP-arkiv. Förutom ZIP-format finns det några andra vanliga arkivformat som 7z, tar, RAR, etc. Bland dessa är 7z-arkivformat baserat på öppen källkodsarkitektur och det används för att komprimera filer och mappar med ett högt komprimeringsförhållande. Den stöder också 256-bitars AES-kryptering och tillåter kryptering av filernas namn också. I den här artikeln kommer jag att visa hur man skapar 7z (7-Zip) arkiv programmatiskt med C#.
maj 6, 2020 · 3 min · Usman Aziz