Svenska

Skapa grafer och diagram i PDF i C#

I flera PDF-dokument används grafer och diagram för att visuellt representera data eller information. I vissa fall används diagram för att grafiskt beskriva flödet av aktiviteter eller operationer i ett system som flödesscheman, medan vissa används för att rita datamönstren. Den här artikeln tar upp hur du skapar grafer och diagram i PDF-filer programmatiskt i C#. Vi kommer explicit att visa hur man skapar olika grafiska objekt i en PDF-fil.
april 24, 2022 · 8 min · Usman Aziz