Svenska

Lägg till nytt lager i PSD Programmatiskt med C#

PSD (Photoshop Document) är ett inbyggt bildfilformat för Adobes populära Photoshop-applikation. Det används ofta för att skapa logotyper, broschyrer och andra bilder där PSD-filen innehåller flera lager. Du kan manipulera PSD-filerna programmatiskt i .NET-applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar nya lager i en PSD-fil programmatiskt med C#.
augusti 11, 2022 · 5 min · Muzammil Khan