Svenska

Skapa MS Project-filer Programmatiskt med Java

MS Project är en välkänd projektledningsapplikation som gör det lättare för chefer att utföra projektledningsaktiviteter effektivt. Projektledarna kan skapa uppgifter, lägga till resurser och tilldela uppgifter till resurserna inom ett visst projekt. Dessutom kan de definiera tidslinjen samt utföra budgethanteringsoperationer. Det kan dock finnas olika scenarier när chefer behöver anpassa projektledningsoperationer. En organisation kan också behöva automatisera projekthantering inom webb- eller skrivbordsapplikationer.
januari 6, 2021 · 5 min · Usman Aziz