Svenska

Skapa en PDF med flera kolumner i C#: PDF Library

PDF-filer med flera kolumner används för olika typer av publikationer såsom tidskrifter, tidningar, forskningsartiklar etc. När du arbetar med PDF-automatisering kan du stöta på ett scenario där du behöver generera en PDF med flera kolumner programmatiskt. Efter det tar den här artikeln upp hur man skapar PDF-filer med flera kolumner med C#.
oktober 6, 2021 · 5 min · Usman Aziz