Svenska

Skapa svarsformulär online - OMR Sheet Maker

Den här artikeln tar upp hur du skapar ett OMR-svarsblad med bubblor för skuggning. Du kan ställa in olika alternativ för att skapa OMR-svarsformuläret enligt dina krav. Du kan till exempel ange om ett OMR-ark måste skapas för 100, 30 eller valfritt antal flervalsfrågor.
februari 28, 2023 · 2 min · Farhan Raza