Svenska

C++ PDF-bibliotek - Skapa PDF-filer programmatiskt i C++

Med internets kraft har allt blivit digitalt och papperslösa system har blivit populära. De digitala dokumenten, det vill säga PDF, är bland byggstenarna i papperslösa system som har gjort livet lättare genom att tillhandahålla automatiserade genererings- och bearbetningsfunktioner. De flesta företag använder PDF-dokumentautomation för att generera rapporter, kvitton, fakturor och andra affärsdokument dynamiskt. Därför ska jag i den här artikeln visa hur man integrerar funktionerna i PDF-automatisering i C++-baserade applikationer och genererar PDF-filer med C++.
mars 17, 2020 · 4 min · Usman Aziz