Svenska

Arbeta med pivottabeller i Excel-filer med C++

Pivottabeller arrangerar om data för att representera dem på ett meningsfullt sätt. De tillhandahåller olika sorteringsalternativ och ger summor, medelvärden eller annan statistik genom att gruppera data tillsammans. Det är ett viktigt verktyg för dataanalys och är en grundläggande del av MS Excel. Du kan hamna i scenarier där du behöver skapa och manipulera pivottabeller programmatiskt. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du arbetar med pivottabeller i Excel-filer med C++.
juni 10, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad