Svenska

Skapa och redigera PowerPoint PPT i ASP.NET

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar eller redigerar PowerPoint-presentationer i ASP.NET-applikationer. Artikeln kommer uttryckligen att täcka hur man lägger till en bild, titel, bakgrund, text, form och bilder i en PowerPoint-presentation. För att uppnå detta kommer vi att använda Aspose.Slides för .NET, som är ett presentationsmanipulerings-API för att skapa, redigera och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-filer.
september 9, 2021 · 4 min · Usman Aziz