Svenska

Kryptera och dekryptera Excel-filer med C#

MS Excel tillhandahåller en krypteringsmekanism för att skydda data i kalkylbladen från obehöriga användare. Tillsammans med att tillämpa kryptering kan du ange lösenordet som krävs för att öppna Excel-filerna. Den här artikeln beskriver hur du utför kryptering av Excel-filer från .NET-applikationer. Särskilt kommer du att lära dig hur du krypterar och dekrypterar Excel-filerna med C#.
januari 14, 2021 · 3 min · Usman Aziz