Svenska

Skapa, ladda, fyll och rita bitmapp i C#

Bitmap används för att skapa och lagra datorgrafik. Du kan enkelt skapa Bitmap i C# med Aspose.Drawing för .NET API. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar en ny bitmapp i C#. Den här artikeln visar också hur man laddar en bild i bitmapp eller ritar grafik i en bitmapp med C#.
augusti 16, 2022 · 8 min · Muzammil Khan