Svenska

Slå samman HTML-mall med JSON i C#

HTML-mallar används för att samla in data från olika datakällor. Efter att ha slagit samman data med mallen kan du skapa HTML-dokument. I vissa scenarier kan indata för sammanslagning med mallfil finnas i JSON-format. I enlighet med sådana användningsfall täcker den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med JSON-formatdata programmatiskt i C#.
oktober 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza