Svenska

Konvertera HTML till JPG, PNG, BMP och GIF-bild i C#

HTML-filer används ofta över internet. Därefter stöder [Aspose.HTML for .NET][1] API många funktioner för att fungera med HTML-filformat. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar HTML till bild i C#. Du kan återge HTML-webbsidan till JPG, PNG, BMP, GIF och andra populära bildformat.
maj 30, 2020 · 4 min · Farhan Raza