Svenska

Slå samman HTML-mall med XML i C#

HTML-formulär kan användas för att samla in information från flera källor. Den insamlade informationen kan lagras eller serialiseras i en databas som senare kan extraheras som data i XML-format. I vissa fall kan du behöva slå samman HTML-mall med XML-data. Efter sådana fall förklarar den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med XML-data programmatiskt i C#.
oktober 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza