Svenska

Använd median- och wienerfilter på bilder i C#

I den här artikeln kommer vi att visa dig hur du använder median- och wienerfilter, som vanligtvis används för att försvaga och jämna ut bilder. Så låt oss se hur man applicerar median- och wienerfiler på en bild programmatiskt i C#.
oktober 20, 2022 · 4 min · Usman Aziz