Svenska

Använd CSS-väljare i HTML med C#

Du kan tillämpa olika regler på CSS-regler genom att använda CSS-väljare. Den här artikeln förklarar detaljerna tillsammans med exemplen på QuerySelector- och QuerySelectorAll-metoderna. Du kan använda dessa CSS-väljare för att navigera i HTML-dokument eller för att skapa ett sökmönster för att matcha element i ett HTML-dokument.
december 2, 2022 · 3 min · Farhan Raza