Svenska

Konvertera PPT till PNG i Python

Ofta kan du behöva visa PowerPoint PPTX- eller PPT-presentationer i dina Python-applikationer. Det enklaste sättet att uppnå detta är att konvertera bilder till PNG-bilder. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar PPT eller PPTX till PNG-bilder i Python. Dessutom kommer vi att diskutera hur man genererar PNG-bilder av anpassad skala eller storlek programmatiskt.
december 29, 2021 · 4 min · Usman Aziz