Svenska

Kryptera och dekryptera Excel-filer i Python

För att säkerställa att data skyddas från att ändras eller ses av obehöriga kan vi använda en process som kallas kryptering och dekryptering. Den här artikeln förklarar hur du använder Python för att kryptera och dekryptera Excel-filer.
juni 1, 2021 · 3 min · Usman Aziz