Svenska

Skapa, uppdatera och ta bort kontakter i Gmail med C#

Gmail är ett av de populära och allmänt använda e-postprogrammen runt om i världen. Tillsammans med att hantera e-postmeddelanden tillåter det att arbeta med kalendrar, kontakter, chattar etc. och tillhandahåller andra samarbetstjänster. I den tidigare artikeln har du sett hur du importerar kontakter från ett Gmail-konto i en .NET-applikation. I den här artikeln kommer vi att ta upp hur du skapar, uppdaterar och tar bort kontakter i ett Gmail-konto med C# .NET.
april 21, 2022 · 10 min · Usman Aziz